mySASY: Udržujte sportovce na špičkové výkonnosti – 5.8.2017, Kolín

Přednášky | Michal Pokorný

V sobotu, 5.8.2017, proběhne v prezentační místnosti centra Prostor plus o.p.s. v Kolíně odborná přednáška na téma „Udržujte sportovce na špičkové výkonnosti“, kterou budeme pořádat společně s odborníkem na fyziologii zátěže a výkonnostní diagnostiku vrcholových i amatérských sportovců s uplatněním metody SA-HRV (spektrální analýzy variability srdeční frekvence), a  také samotným „otcem“ novodobého diagnostického systému mySASY, Mgr. Radimem Šlachtou, Ph.D..

Přednáška bude celá v režii právě Mgr. Radima Šlachty, Ph.D. a bude mít kapacitu pouhých 30 míst! Vzhledem k tomu, že se dá předpokládat velmi vysoký zájem, doporučujeme neváhat s rezervací míst na přednášce s dostatečným předstihem (postup viz. níže).

O přednášce:

Ať už jste klubový či osobní trenér, amatérský či profesionální sportovec, nebo vyloženě „hobbík“, který má rád ve všem přehled a pořádek, tak se jistě, na denní bázi, setkáváte s problémem, jak a kdy trénovat, jakou intenzitu tréninku zvolit, kdy regenerovat a kdy si zase dát ten nejintenzivnější trénink apod. Velmi často pak v první řadě spoléháme na pevně dané tréninkové rozpisy, schemata, trenérské příkazy a doporučení, v řadě druhé na naše tělesné signály a pocity, které mohou (a velmi často tomu tak skutečně je) být velmi zavádějící, a až v řadě třetí na náš selský rozum. Bohužel, i přes naší velkou snahu tuto problematiku řešit, se čas od času stane, že naše tréninkové úsilí vede pouze ke stagnací, nemoci, zranění, či přetrénování nás samotných, či našich svěřenců. Tato přednáška se proto bude zaobírat představením novodobého, a do jisté míry zcela revolučního diagnostického systému mySASY, který již nyní využívají profesionální týmy i sportovci v celé ČR i mimo ni a s jehož pomocí dokážete všem výše popsaným situacím předejít jak u sebe, tak u svých svěřenců.

Z této přednášky si tak mohou odnést mnoho cenných informací jak profesionální trenéři, tak i samotní sportovci!

Témata přednášky:

1. Fyziologický základ zvyšování kondice a výkonnosti.
2. Role autonomního nervového systému (ANS) v odpovědi organismu na sportovní trénink.
3. Superkompenzace – základ zvyšování výkonnosti.
4. Spektrální analýza variability srdeční frekvence – jednoduchý popis principu metodiky.
5. Principy využití mySASY při řízení sportovního tréninku.
6. Příklady využití mySASY z vrcholového i výkonnostního sportu.
7. Diskuse.
 

Organizační informace:

Datum přednášky: 5.8.2017 (sobota)
Čas přednášky: 14:00-16:00 hod.
Místo konání přednášky: Prostor plus, Na Pustině 1068, 280 02 Kolín 2 (pod OD Tesco)
Cena přednášky: 200,- Kč / osobu
Minimální počet lidí pro uskutečnění přednášky: 20

Rezervace míst a možnost platby:

1) Zaplacení pomocí bankovního převodu (minimálně týden před konáním přednášky): Zašlete částku 200,- Kč na číslo účtu: 2358362013/0800 s uvedením textu do pole pro příjemce: „Přednáška 5.8.2017“ + Vaše jméno a příjmení

2) Platba na místě (v případě nenaplněné kapacity) bez možnosti rezervace místa.

Rezervace míst pouze při platbě předem pomocí bankovního převodu!